klippegade


Klippegade 6


Far, Ester og Ingeborg


4.jpg


dampskibsselskab.jpg


sildefiskeri.jpg


Far og Anni


fisker albert jeppsen, svaneke


farmor laura jeppsen svaneke


albatros_albert_jeppsen.jpg


fiskere_ved_svaneke.jpg


Albert Jeppsen ca, 1935


Laura Jeppsson, født Lemvig


Joel med legekammerat, ved klippegade


15.jpg


svaneke_havn.jpg


Albert Jeppssons forældre


18.jpg


Mor og Moster med dagens fangst


Familien på besøg


se20svaneke.jpg


Farfar og Farmor, Thea på besøg i København, sidst i 30erne


Klippegade 6, Svaneke


Laura og Albert klippegade


sne_i_klippegade.jpg


Snerydning klippegade 6


Klippegade set fra haven


Fra haven, klippegade, Farfar, Poul Waldorf Jørgensen og Iris


Far, Ester og Ingeborg


Børn ved Hullehavn


Farmor Laura og Ingeborg, haven klippegade 6


SE 10 Svaneke


Farbror Aksel på fiskeri


albert og laura jeppsen i haven, klippegade 6, svaneke


fisker albert jeppsen, svaneke


mor og farfar, svaneke havn


Familien i huset på Klippegade 6


Fisker Albert Jeppsen


Fisker Aksel Jeppsen


svaneke_havn_1950_60.jpg


se20_1955.jpg


se20_1955_svaneke_havn.jpg